Gizlilik Şartları

İşbu Gizlilik Politikası ve Şartları, bungalovilla.com adresini ziyaret eden, kullanan tüm kullanıcıları ve müşterileri kapsamakta olup; peşinen kabul edilmiştir. Bungalovilla.com internet sitesini kullanan ziyaretçilerin doğrudan ve/veya dolaylı olarak bizlere sunduğu verilerden aşağıda bahsedilmiştir. Bu veriler, Kiralama ve Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik Politikası Şartları gereği uygun olan haller, hizmetler, bildirimler ve yasal düzenlemeler dahilinde kullanılmakta olup; bu uygun olan hallerin dışında kullanılmamaktadır.

Web Sitesi Gizlilik Koşulları

Bu Web Sitesi Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Koşulları”) www.bungalovilla.com’dan (“Web Sitesi”) faydalandığınız süreçte paylaştığınız ve/veya elde edilen bilgilerinizin gizliliğine ilişkindir.

Web Sitesi’ni kullanmanız, Gizlilik Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşulları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, Web Sitesi’ni kullanmayınız. Bu Gizlilik Koşulları, Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın (“Kullanım Koşulları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Gizlilik Koşulları’nda; bungalovilla.com aşağıda künye bilgileri yer alan şirketi ifade eder.

Interbus Turizm Anonim Şirketi

Adres         : Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Paris Caddesi 76/4 Çankaya / ANKARA

Telefon     : +90850 304 22 87

Web Sitesi     : www.bungalovilla.com

Müşteri ve Kullanıcı Bilgileri : Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen kimlik ve iletişim bilgisi dahil her türlü bilgiye ilişkin sorumluluk münhasıran ilgili Müşteri/Kullanıcıya aittir. Müşteri/Kullanıcı, Web Sitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Bu bilgilerden dolayı şirket/bungalovilla.com sorumlu tutulamaz.

Bilgilerin Korunması : Şirket/bungalovilla.com, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

Çerez Politikası : İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”). Müşterilerin/Kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanması ya da Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, firma, veri numarası, fatura bilgileri ve görev bilgisi, IP bilgileri, Cihaz Donanım ve Lisans Bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, cihaz tipi, kullanım tarih ve saati ve benzeri Kişisel Verileri Web Sitesi’ne iletilmiş, gönderilmiş, yüklenmiş, kaydedilmiş ve/veya girilmiş olabilir. Müşteriler/Kullanıcılar; bu Kişisel Verilerin, bungalovilla.com'a açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını, açık rıza gösterdiklerini ve Web Sitesi’ne bizzat Kullanıcı tarafından iletilmiş ya da çerezler aracılığıyla toplanan her tür Kişisel Veri’nin bungalovilla.com'a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: bungalovilla.com, Müşteriler/Kullanıcılardan hizmet sunulması için ve yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin Web Sitesi’ne veya Web Sitesi üzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı bungalovilla.com'un bir sorumluluğu yoktur.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kaydedilmesi :  bungalovilla.com, Kişisel Verileri; bizzat Müşteriler/Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden/aracılığıyla iletmesi, yüklemesi veya kaydetmesi suretiyle ve/veya çerezler aracılığıyla toplayabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Faaliyeti : bungalovilla.com Kişisel Verileri,

 • Web Sitesi’ne erişimin sağlanması, Müşteriler/Kullanıcıların Kullanım Koşulları’na uygun olarak Web Sitesi ve Hizmetlerden yararlanmasının temin edilmesi,

 • Web Sitesi’nin ve Hizmetlerin geliştirilmesi,

 • Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması, Web Sitesi’ne yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi,

 • Müşteriler/Kullanıcıların kullanım analizi, Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanım analizine ve Müşteriler/Kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmesi;

 • Web Sitesi’nin reklamlar yoluyla geliştirilmesi amacıyla, kişiselleştirilmiş reklam imkanlarının sunulması,

 • Hizmetler ve bungalovilla.com'un faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 • Müşteriler/Kullanıcılar ile Web Sitesi kullanımı ve Hizmetlerden yararlanılması kapsamında iletişim sağlanması, mesaj, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 • Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması,

 • Telefonla pazarlama, tanıtım, iletişim vb. faaliyetlerde kullanılması gibi Müşteri/Kullanıcıların Web Sitesi’nden etkin bir biçimde faydalanmasına yönelik amaçlar doğrultusunda kullanabilir, işlenebilir, saklayabilir, veri tabanlarında tasnif edebilir, bungalovilla.com'un faaliyet alanındaki işlerin ve/veya hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, üçüncü şahıslarla paylaşabilir, veri tabanında tasnif edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

 • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: Hukuken bungalovilla.com'dan bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilir.

 • Web Sitesi Aracılığıyla Bağlantı Sağlanan Üçüncü Taraflar: Web Sitesi; üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitesi, ürün ve hizmetler içerebilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir. Müşteriler/Kullanıcıların kendi tercihi ile bu web sitesi, ürün ve hizmetlerden faydalanmayı seçmesi durumunda Kişisel Verileri, ilgili üçüncü şahıs kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.

bungalovilla.com​ Tarafından İşlenen Kişisel Verilere ve Kişisel Verileri İşlenen Gerçek Kişilere İlişkin Kategorizasyon : bungalovilla.com tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler ve bu verilerin sahibi gerçek kişiler aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve kategorize edilmiştir.

Bu kategorizasyonda Başvuran; bungalovilla.com'a yazılı veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişi Müşteriler/Kullanıcıları ifade eder. Bu madde anlamında başvurular Kişisel Verilere yönelik hakların kullanılması amacıyla yapılabileceği gibi, Web Sitesi üzerindeki formlar doldurularak bungalovilla.com ile iletişime geçilmesi, bunlar üzerinden Hizmet talep edilmesi suretiyle de gerçekleşebilir.

Gizlilik Koşullarının İhlali : Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, önceden haber vermeksizin Müşteriler/Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimini askıya alma, sonlandırma veya varsa üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. 

bungalovilla.com'un burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, bungalovilla.com'un Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

Gizlilik Koşullarının Takibi/Değişiklik : bungalovilla.com, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir.  Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Müşteriler/Kullanıcıların sorumluluğundadır. Web Sitesi’ni yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

Açık Sistem : Müşteriler/Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. bungalovilla.com, Web Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Web Sitesi Yardımcı Programları : Web Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Müşteriler/Kullanıcılara bazı bilgiler gönderilebilir veya bazı Kullanıcı bilgileri toplanabilir. Çerezlerle ilgili veri toplanmasının istenmediği durumlarda, kullanıcıların veri toplanmasını engelleme hakkı mevcuttur.

Doğrudan Tarafımıza Sunulan Veriler: Teklif, Rezervasyon formu, iletişim formu ve/veya diğer formlar aracılığı ile bizlere sunmuş olduğunuz; telefon, adres, TC kimlik numarası, elektronik posta, sosyal hesaplar(Watsapp, İnstagram, Twitter, Tik-Tok vb), ad-soyad ve diğer talep edilen form bilgileri firmamız tarafından saklanmaktadır. Bu veriler, ticari maksatla herhangi bir gerçek/tüzel üçüncü şahıs ve/veya kurum/firma ile paylaşılmaz. Mevcut olarak tarafımızla paylaştığınız veriler, firmamız tarafından yapılan kampanyaları, gelişmeleri ve güncellemeleri sizlere sunmak adına kullanılır. Sunduğunuz/belirttiğiniz iletişim kanalları üzerinden sadece bungalovilla.com ve bungalovilla.com alt projeleri üzerinden ancak size bilgilendirme dönüşleri sağlanabilir. Müşteri veya kullanıcı bu hususlara izin vererek kabul eder.

Dolaylı Olarak Tarafınızdan Elde Edilen Veriler: IP bilgisi, konum verileri, çerezler ve diğer sizlere daha iyi deneyim sunmak adına arka planda toplanan veriler sadece bungalovilla.com sitesine özeldir. Bu veriler hiç bir şekilde uygun haller dışında ticari amaçla satılmaz veya paylaşılmaz. Her bilgisayarda, çerez paylaşım ayarlarınızı mevcut web tarayıcınız üzerinden yapabilmektesiniz. Standart belirlenmiş tarayıcı ayarlarında çerez paylaşımı genel anlamda açık olmaktadır ve firmamız sadece bu tarz verileri kullanmaktadır. Harici bir müdahale ya da veri elde etme adına onaysız işlem asla söz konusu değildir.

bungalovilla.com ile iletişime geçerek, mevcut bilgilerini değiştirmek ve/veya kullanımı hakkında gerekli izinleri kaldırmak isteyen kullanıcılar info@bungalovilla.com adresini kullanmalıdırlar. Bu adres üzerinden yapılacak taleplere istinaden, verilerin sistemden tamamen silinmesi ve/veya bungalovilla.com için kullanımının tamamen durdurulması mümkün olabilecektir. Bu tarz taleplerde, doğabilecek veri akışına bağlı müşteri veya kullanıcı odaklı kesintilerden, aksaklıklardan karşı taraf/talep eden taraf sorumlu olacak olup; doğabilecek veri eksikliğine bağlı aksamalardan bungalovilla.com sorumlu tutulamayacaktır.

Rezervasyon, kiralama ve Kimlik Sunumları; Şirket/bungalovilla.com, yasal olarak belirlenmiş kaideler gereği Villalarda, Apartlarda, Bungalovlarda, Teknelerde, Yatlarda, Glampinglerde, Dağ Evlerinde, Göl Evlerinde konaklayacak olan her müşterisi için ilgili güvenlik güçlerine/kolluk kuvvetlerine Kimlik Veri Bildirimini veya düzenlemeler kapsamında talep edilen veri bildirimleri yapmak durumundadır. Bu nedenle, firmamızdan rezervasyon yapan tüm kullanıcılar/müşteriler bu veri bildirimi için kimliklerini veya düzenlemeler kapsamında talep edilen verilerini beyan edeceklerini kabul etmiş ve açık rıza vermiş sayılırlar. Beyan edilen kimlik ve düzenlemeler kapsamında talep edilen verileri ise sadece ilgili güvenlik güçlerine / kolluk kuvvetlerine sunulmaktadır. Hizmet sunumu ve Yasal sorumluluğun dışında; gerek firma olarak, gerekse de ticari olarak hiç bir Kimlik Verisi/Bilgisi Kullanılamaz.

Bilgi Ve İletişim : Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için bize 0 850 304 22 87 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Şartlarının Yürürlüğü:  Gizlilik şartları ve Politikası 01.05.2021 tarihlidir. Şartların veya Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi veya değişmesi durumunda derhal yürürlülüğe girmiş sayılır.

tel